Anunţ formare 2015 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați partener în proiectul ACAD-INOV a organizat 3 serii de formare a persoanelor vizate în grupul țintă al proiectului. Aceste trei evenimente s-au desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie 2015 pentru cadre didactice ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, iar în data de 18 a fost invitați și profesori ai universităților sprijinite. Astfel au fost instruite 92 cadre didactice, dintre care 35 de experți în evaluare și acreditare din comisiile de asigurare a calității, 20 de membri ai comisiei de asigurare a calității la nivel de universitate sau facultate, 29 de membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universități sau facultăți, un membru ai partenerilor sociali în educație, un membru implicat în elaborarea politicilor în învățământul superior și 6 cadre didactice din universități sprijinite.

Totodată, în luna noiembrie au fost diseminate informații referitoare la rezultatele proiectului unui număr de 90 de studenți de la mai multe facultăți ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați.