Noutăți

COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţă de finalizare a proiectului POSDRU/155/1.2/S/141884

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizează în cadrul proiectului “Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi perfecţionării managementului strategic şi inovativ în universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii – ACAD-INOV”, contract POSDRU/155/1.2/S/141884, implementat în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea “Transilvania” din Braşov şi societatea S.C. ARWEN PROFESSIONAL SERVICES S.A. (S.C. RED POINT S.A.) din Iaşi, conferinţa de închidere a proiectului ce va avea loc în perioada 20.11.2015 – 21.11.2015, la hotel EURO HOTELS GARA DE NORD, strada Gheorghe Polizu, nr.4, sector 1, Bucureşti, începând cu orele 09:30, în ziua de 20.11.2015 şi ora 09:00 în ziua de 21.11.2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Proiectul contribuie la perfecţionarea metodologiilor şi standardelor de evaluare a calităţii, prin susţinerea şi formarea continuă a unei echipe de profesionişti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, experţi ce vor fi în măsură să contribuie activ la evaluarea calităţii învăţământul superior şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea continuă a acestuia.

În cadrul conferinţei de închidere vor fi prezentate rezultatele obţinute şi indicatorii atinşi după 18 luni de implementare. Proiectul se va finaliza în data de 30.11.2015.

Elaborat de Olivia Negoiţă

Expert comunicare şi informare

Anunţ formare 2015 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați partener în proiectul ACAD-INOV a organizat 3 serii de formare a persoanelor vizate în grupul țintă al proiectului. Aceste trei evenimente s-au desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie 2015 pentru cadre didactice ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, iar în data de 18 a fost invitați și profesori ai universităților sprijinite. Astfel au fost instruite 92 cadre didactice, dintre care 35 de experți în evaluare și acreditare din comisiile de asigurare a calității, 20 de membri ai comisiei de asigurare a calității la nivel de universitate sau facultate, 29 de membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universități sau facultăți, un membru ai partenerilor sociali în educație, un membru implicat în elaborarea politicilor în învățământul superior și 6 cadre didactice din universități sprijinite.

Totodată, în luna noiembrie au fost diseminate informații referitoare la rezultatele proiectului unui număr de 90 de studenți de la mai multe facultăți ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

 

Comunicat

În cadrul proiectului “ACAD-INOV” s-au desfășurat în luna noiembrie 2015 sesiunile de formare pentru prezentarea și utilizarea platformei TIC de evaluare a programelor de studii dezvoltate prin proiect.

La sesiunile de formare au fost incluse atât module de instruire teoretică cât şi de instruire practică (utilizarea propriu zisă a Platformei TIC). Prezentarea bazată, în special, pe modulul de utilizare a platformei și pe studiul de caz a condus la o acumulare rapidă a cunoștințelor și la un feedback pozitiv din partea participanților la formare.

Cursanţii au avut acces la toate nivelurile platformei informatice, au avut ocazia să introducă date şi au parcurs o serie de scenarii cu aplicabilitate în activitatea lor profesională, strâns legată de asigurarea calității în învățământul superior. Mai mult decât atât, au fost instruiţi să utilizeze toate functionalitățile, astfel încât să poată furniza la rândul lor asistență în utilizarea platformei potențialilor utilizatori autorizați și universităților pe care le reprezintă.

Astfel, minim 70 de persoane au fost instruite la cele 2 sesiuni de formare desfășurate ȋn paralel de către Universitatea Politehnica din Bucureşti ,ȋn zilele de 12 şi 13 noiembrie 2015, la hotel Phoenicia din Blvd. Alexandru Şerbănescu, Nr.87, Sector 1,aceştia contribuind  la dezvoltarea profesională a personalului relevant din universități prin furnizarea de formare pentru dezvoltarea managementului strategic și inovativ care să permită întărirea sistemelor de asigurare a calității în instituțiile de învățământ superior din rețeaua proiectului.

 

Elaborat de asistent informare si comunicare P1  Gheorghe Ionut Lucian

Newsletter Octombrie 2015

Newsletter Octombrie 2015

Newsletter Septembie 2015

Newsletter Septembrie 2015

Seminar 25-26 Septembrie Brasov

grupaj foto Brasov septembrie 2015

Newsletter August

Newsletter ACAD-INOV Luna August (Gheorghe Ionut Lucian)

Comunicat de presa Focus-Grup P1 – Universitatea POLTEHNICA din București 15 iulie 2015 RIN Grand Hotel Otopeni

15În cadrul proiectului Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii – ACAD-INOV” fiecare universitate parteneră organizează câte un Focus-Grup. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea de competențe manageriale și de planificare strategică, respectiv de comunicare a științei, pentru asigurarea calității educației, în scopul creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială.

În data de 15 iulie 2015, la Rin Grand Hotel (Otopeni) a avut loc Focus-Grupul organizat de P1-Universitatea POLTEHNICA din București. La Focus-Grup au participat reprezentanți ai mediului economic, cadre didactice și studenți. Întrebările din ghidul de interviu au fost alese în conformitate cu obiectivele proiectului și în urma discuțiilor cu specialiști din domeniul asigurării calității în învățământ.

Participanții au avut puncte de vedere diferite în ceea ce privește rolul universității. Dacă pentru unii aceasta trebuie mai degrabă să aibă un rol formator, să ofere o arie de competențe generale, alți participanți au susținut importanța dezvoltării unei specializări înguste și a procentului de absolvenți angajați în specializare ca cel mai important indicator de performanță.

O altă concluzie este faptul că stagiile de practică în companii de specialitate sunt extrem de importante în pregătirea unui viitor inginer.

De asemenea, în pregătirea studenților ar trebui acordată o atenție sporită competențelor de comunicare și abilității de a lucra în echipă. Aceste aspecte au fost menționate prima dată de angajatori, iar cadrele didactice au fost de acord cu perspectiva lor. În pregătirea studenților ar trebui să fie acordată o mai mare atenție și competențelor de comunicare interculturală, având în vedere faptul că piața muncii este una globală iar absolvenții de studii tehnice din România vor lucra într-un mediu multicultural. Angajatorii au menționat alte două aspecte în pregătirea studenților ce necesită îmbunătățiri: autonomia viitorului angajat și inteligența emoțională.

Rezultatele Focus-Grup-urilor vor genera informații utile pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităților tehnice și compozite, prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, pentru asigurarea calității, pentru monitorizarea calității învățământului superior și a indicatorilor de performanță existenți la nivelul solicitantului proiectului – ARACIS.

Elaborat de Olivia NEGOIŢĂ

Expert Informare si Comunicare

August 2015

Workshop 30-31 Iulie Brasov – ACAD-INOV

grupaj foto 30-31 iulie

Comunicat de Presa Focus-Grup ACAD-INOV

În cadrul proiectului Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii –ACAD-INOV” fiecare universitate parteneră organizează câte un Focus-Grup. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea de competențe manageriale și de planificare strategică, respectiv de comunicare a științei, pentru asigurarea calității educației, în scopul creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială.

Rezultatele Focus-Grup-urilor vor genera informații utile pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităților tehnice și compozite, prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, pentru asigurarea calității, pentru monitorizarea calității învățământului superior și a indicatorilor de performanță existenți la nivelul solicitantului proiectului – ARACIS.

 

La Focus-Grup vor participa studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului economic. Prin exprimarea opiniilor în legătură cu mecanismele de asigurare a calității în învățământul superior, participanții vor contribui la stabilirea unor seturi de indicatori optimali pentru asigurarea calității în învățământul superior.

Focus-Grup organizat de P1-Universitatea POLTEHNICA din București va avea loc la Rin Grand Hotel (Otopeni) în data de 15 iulie 2015, începând cu ora 09.30.