COMUNICAT DE PRESĂ Conferinţă de finalizare a proiectului POSDRU/155/1.2/S/141884

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizează în cadrul proiectului “Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi perfecţionării managementului strategic şi inovativ în universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii – ACAD-INOV”, contract POSDRU/155/1.2/S/141884, implementat în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea “Transilvania” din Braşov şi societatea S.C. ARWEN PROFESSIONAL SERVICES S.A. (S.C. RED POINT S.A.) din Iaşi, conferinţa de închidere a proiectului ce va avea loc în perioada 20.11.2015 – 21.11.2015, la hotel EURO HOTELS GARA DE NORD, strada Gheorghe Polizu, nr.4, sector 1, Bucureşti, începând cu orele 09:30, în ziua de 20.11.2015 şi ora 09:00 în ziua de 21.11.2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Proiectul contribuie la perfecţionarea metodologiilor şi standardelor de evaluare a calităţii, prin susţinerea şi formarea continuă a unei echipe de profesionişti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, experţi ce vor fi în măsură să contribuie activ la evaluarea calităţii învăţământul superior şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea continuă a acestuia.

În cadrul conferinţei de închidere vor fi prezentate rezultatele obţinute şi indicatorii atinşi după 18 luni de implementare. Proiectul se va finaliza în data de 30.11.2015.

Elaborat de Olivia Negoiţă

Expert comunicare şi informare