Comunicat de presa Workshop 30-31 iulie 2015 P4 – Universitatea Transilvania din BRAŞOV

În cadrul proiectului Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii – ACAD-INOV” a avut loc la Braşov o sedinţă de lucru. Wokshop-ul a fost organizat de către P4 – Universitatea Transilvania din Braşov, în perioada 30-31 iulie 2015, la sediul Universităţii Transilvania.

La Workshop au participat, pe lângă Beneficiar (ARACIS) şi echipele de experţi ai celor 5 parteneri ai proiectului: P1 – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, P2 – Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, P3 – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, P4 – Universitatea Transilvania din Braşov, P5 – The Red Point SA.

În cadrul workshop-ului s-a analizat sistemul de indicatori specifici pentru evaluarea universităţilor şi pentru evaluarea programelor de studii tehnice, s-a făcut analiza soluţiei informatice prezentate de P5 – The Red Point, s-a discutat elaborarea versiunii finale a unui program de calcul în XL a datelor de intrare pentru analiza indicatorilor de calitate care decurg din planul de învăţământ al unui program de licenţă. 

Elaborat de Olivia NEGOIŢĂ

Expert Informare şi Comunicare

August 2015