Comunicat

În cadrul proiectului “ACAD-INOV” s-au desfășurat în luna noiembrie 2015 sesiunile de formare pentru prezentarea și utilizarea platformei TIC de evaluare a programelor de studii dezvoltate prin proiect.

La sesiunile de formare au fost incluse atât module de instruire teoretică cât şi de instruire practică (utilizarea propriu zisă a Platformei TIC). Prezentarea bazată, în special, pe modulul de utilizare a platformei și pe studiul de caz a condus la o acumulare rapidă a cunoștințelor și la un feedback pozitiv din partea participanților la formare.

Cursanţii au avut acces la toate nivelurile platformei informatice, au avut ocazia să introducă date şi au parcurs o serie de scenarii cu aplicabilitate în activitatea lor profesională, strâns legată de asigurarea calității în învățământul superior. Mai mult decât atât, au fost instruiţi să utilizeze toate functionalitățile, astfel încât să poată furniza la rândul lor asistență în utilizarea platformei potențialilor utilizatori autorizați și universităților pe care le reprezintă.

Astfel, minim 70 de persoane au fost instruite la cele 2 sesiuni de formare desfășurate ȋn paralel de către Universitatea Politehnica din Bucureşti ,ȋn zilele de 12 şi 13 noiembrie 2015, la hotel Phoenicia din Blvd. Alexandru Şerbănescu, Nr.87, Sector 1,aceştia contribuind  la dezvoltarea profesională a personalului relevant din universități prin furnizarea de formare pentru dezvoltarea managementului strategic și inovativ care să permită întărirea sistemelor de asigurare a calității în instituțiile de învățământ superior din rețeaua proiectului.

 

Elaborat de asistent informare si comunicare P1  Gheorghe Ionut Lucian