Comunicat de presa Focus-Grup P1 – Universitatea POLTEHNICA din București 15 iulie 2015 RIN Grand Hotel Otopeni

15În cadrul proiectului Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii – ACAD-INOV” fiecare universitate parteneră organizează câte un Focus-Grup. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea de competențe manageriale și de planificare strategică, respectiv de comunicare a științei, pentru asigurarea calității educației, în scopul creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială.

În data de 15 iulie 2015, la Rin Grand Hotel (Otopeni) a avut loc Focus-Grupul organizat de P1-Universitatea POLTEHNICA din București. La Focus-Grup au participat reprezentanți ai mediului economic, cadre didactice și studenți. Întrebările din ghidul de interviu au fost alese în conformitate cu obiectivele proiectului și în urma discuțiilor cu specialiști din domeniul asigurării calității în învățământ.

Participanții au avut puncte de vedere diferite în ceea ce privește rolul universității. Dacă pentru unii aceasta trebuie mai degrabă să aibă un rol formator, să ofere o arie de competențe generale, alți participanți au susținut importanța dezvoltării unei specializări înguste și a procentului de absolvenți angajați în specializare ca cel mai important indicator de performanță.

O altă concluzie este faptul că stagiile de practică în companii de specialitate sunt extrem de importante în pregătirea unui viitor inginer.

De asemenea, în pregătirea studenților ar trebui acordată o atenție sporită competențelor de comunicare și abilității de a lucra în echipă. Aceste aspecte au fost menționate prima dată de angajatori, iar cadrele didactice au fost de acord cu perspectiva lor. În pregătirea studenților ar trebui să fie acordată o mai mare atenție și competențelor de comunicare interculturală, având în vedere faptul că piața muncii este una globală iar absolvenții de studii tehnice din România vor lucra într-un mediu multicultural. Angajatorii au menționat alte două aspecte în pregătirea studenților ce necesită îmbunătățiri: autonomia viitorului angajat și inteligența emoțională.

Rezultatele Focus-Grup-urilor vor genera informații utile pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităților tehnice și compozite, prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, pentru asigurarea calității, pentru monitorizarea calității învățământului superior și a indicatorilor de performanță existenți la nivelul solicitantului proiectului – ARACIS.

Elaborat de Olivia NEGOIŢĂ

Expert Informare si Comunicare

August 2015

Workshop 30-31 Iulie Brasov – ACAD-INOV

grupaj foto 30-31 iulie

Comunicat de Presa Focus-Grup ACAD-INOV

În cadrul proiectului Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii –ACAD-INOV” fiecare universitate parteneră organizează câte un Focus-Grup. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea de competențe manageriale și de planificare strategică, respectiv de comunicare a științei, pentru asigurarea calității educației, în scopul creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială.

Rezultatele Focus-Grup-urilor vor genera informații utile pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităților tehnice și compozite, prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, pentru asigurarea calității, pentru monitorizarea calității învățământului superior și a indicatorilor de performanță existenți la nivelul solicitantului proiectului – ARACIS.

 

La Focus-Grup vor participa studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului economic. Prin exprimarea opiniilor în legătură cu mecanismele de asigurare a calității în învățământul superior, participanții vor contribui la stabilirea unor seturi de indicatori optimali pentru asigurarea calității în învățământul superior.

Focus-Grup organizat de P1-Universitatea POLTEHNICA din București va avea loc la Rin Grand Hotel (Otopeni) în data de 15 iulie 2015, începând cu ora 09.30.

ACAD-INOV Comunicat de Presa Reluare Proiect

Reluarea proiectului  „Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii“

Proiectul şi-a reluat activitatea de la 1 Iunie 2015 şi se va încheia la data de 30 Noiembrie 2015. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea managementului universitar prin dezvoltarea unor competențe manageriale, de planificare strategică și de comunicare, pentru asigurarea calității educației, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru o societate bazată pe cunoaștere. În acest mod se urmărește sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în vederea implementării unor noi sisteme interne funcționale de asigurare a calității, prin:

 • dezvoltarea unor metodologii de evaluare internă și externă a calității, în concordanță cu actualele standarde europene și cu specificul fiecărei instituții de învățământ superior;
 • activități de formare a resurselor umane din instituțiile de învățământ superior acreditate, atât la nivelul structurilor de conducere ale universităților, cât și la nivelul comisiilor interne de asigurare a calității sau al celor implicate în elaborarea programelor de studii, în strânsă legătură cu piața muncii.

Proiectul contribuie direct la asigurarea calității în învățământul superior, vizând astfel susținerea dezvoltării economice și sociale, prin:

 • îmbunătățirea managementului universitar;
 • creșterea capacității de autoevaluare instituțională și de evaluare comparativă;
 • sporirea relevanței programelor de studii pentru piața muncii și pentru economia bazată pe cunoaștere.

 

În următoarea perioadă sunt planificate a se derula următoarele activită

 

 • Realizarea unui studiu, din experiența europeană.

 

 • Organizarea unui schimb de bune practici pentru analizarea sistemelor existente de autoevaluare la nivelul organizațiilor partenere.

 

 • Organizarea a 4 focus-grupuri (fiecare partener universitar câte unul) pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităților tehnice și compozite, prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, pentru asigurarea calității, pentru monitorizarea calității învățământului superior și a indicatorilor de performanță existenți la nivelul solicitantului proiectului;

 

 • Organizarea unui seminar la nivelul rețelei inter-universitare pentru stabilirea liniilor directoare de revizuire, testare și propunere de implementare a unor noi indicatori de referință pentru asigurarea managementului calității în învățământul superior tehnic și comprehensiv (compozit). De asemenea, în cadrul seminarului organizat la nivelul consorțiului proiectului, la care vor fi invitați și reprezentanții altor părți interesate de calitatea învățământului superior, se vor disemina și implicit promova aspectele metodologice noi, rezultate în urma finalizării focus-grupurilor. Elementele de noutate se vor concretiza într-o propunere înaintată către ARACIS, privind calitatea și evaluarea performanței universitare din țara noastră.

 

 • Dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice pentru elaborarea/ revizuirea/ testarea sistemelor de indicatori de referință şi a mecanismelor de asigurare şi management al calității. Soluția informatică va fi utilizată pentru evaluare internă/externă, formare și autoinstruire. Dezvoltarea și implementarea soluției informatice pentru elaborare/ revizuire/ testare a sistemelor de indicatori de referință şi a mecanismelor de asigurare şi management al calității va îmbunătăți activitățile în domeniul managementului strategic și asigurării calității pentru personalul cu atribuții în acest domeniu.

 

 • Dezvoltarea și furnizarea instruirii/formării pentru perfecționarea managementului strategic, a metodelor și a calității evaluării programelor de studii și a performanțelor universitare. Se vor obține materiale și instrumente didactice de învățare (conținut informațional specific metodelor de asigurare a calității). Recrutarea și implicarea persoanelor din grupul țintă în cadrul proiectului se va face conform unor criterii stabilite în proiect. Cadrele didactice și studenții, alte persoane interesate, vor participa la dezbateri și conferințe, fiind susținuți în participarea lor în structurile decizionale, consultative și executive din universități (ex.: comisiile de asigurare a calității).

Lansarea proiectului

Agenţia Română de Asigurare a Calitatii în Învăţământul Superior a organizat Conferinţa de lansare a proiectului “Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi perfecţionării managementului strategic şi inovativ în universităţile tehnice şi compozite, în vederea creşterii relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii – ACAD-INOV”, în data de 11 august 2014, în Sala Senatului Universităţii Politehnica din Bucureşti. Mai multe informații puteți găsi în documentul atașat.

Comunicat_presa_conf_lansare_ACAD-INOV

Comunicate de presa

În cadrul proiectului „Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii“ este finanţat din fonduri Europene prin contractul nr. POSDRU/155/1.2/S/141884, a cărui beneficiar este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior va avea loc luni, 11.08.2014, conferința de lansare. Mai multe informații puteți găsi în documentele de mai jos.

Prezentare_parteneri_proiect

Prezentare_proiect_ACAD-INOV

Program_conferinta_lansare_proiect_ACAD-INOV_ID_141884