Activități

 • Managementul proiectului, activităţi de organizare, coordonare, raportare şi monitorizare, supervizarea achiziţiilor publice pentru obţinerea serviciilor şi bunurilor necesare pentru bună desfăşurare a proiectului şi întâlniri periodice ale echipei de proiect (S, P1, P2, P3, P4, P5) prin:
  • 1 Coordonarea activităţilor, constituirea şi organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • 2 Identificarea şi amenajarea spaţiilor destinate funcţionarii infrastructurii reţelei în cadrul universităţilor (P1,P2,P3,P4);
  • 3 Monitorizarea activităţilor (S, P1, P2, P3, P4, P5) ;
  • 4 Raportare internă şi către autoritatea contractantă (S, P1, P2, P3, P4, P5);
 • Achiziţii publice (S, P1, P2, P3, P4, P5) prin:
  • 1 Achiziţionarea elementelor de informare şi publicitate a proiectului (S);
  • 2 Crearea (dotarea) infrastructurii reţelei interuniversitare pilot de management strategic, de formare, comunicare, de promovare şi de dezvoltare a metodelor de evaluare a performanţelor universitare din perspectiva asigurării calităţii cu laboratoare care dispun de infrastructura de bază de operare (mobilier, hardware etc) (P1,P2,P3,P4);
  • 3 Achiziţionare echipamente IT şi software pentru implementarea proiectului (laptopuri şi infrastructura hardware) (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • 4 Achiziţionarea de consumabile (S, P1, P2, P3, P4, P5)
  • 5 Achiziţionare servicii (audit, jurist, etc.) (S, P5)
  • 6 Achiziţionarea servicii transport, cazare, masa catering şi organizare evenimente (S, P1, P2, P3, P4) ;
 • Asigurarea vizibilităţii proiectului prin măsuri de informare, comunicare şi publicitate (S, P1, P2, P3, P4, P5), prin:
  • 1 Crearea unui site pe pagină web a solicitantului, actualizat bilunar, inclusiv asigurarea mentenanţei acestuia (S, P5) ;
  • 2 Organizarea unei conferinţe de lansare a proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • 3 Organizarea unei conferinţe de închidere a proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • 4 Realizarea şi publicarea materialelor de promovare, comunicare şi diseminare, precum şi a identităţii vizuale a proiectului (S, P1, P2, P3, P4, P5);
 • Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele între universităţi pentru formarea unei comunităţi de practică în scopul dezvoltării de competenţe manageriale pentru asigurarea calităţii educaţiei din perspectiva creşterii relevanţei acesteia pentru piaţa muncii (S, P1, P2, P3, P4), prin:
  • 1 Încheierea de parteneriate şi acorduri de cooperare între universităţi pentru dezvoltarea unui mecanism inovativ de management strategic optimizat şi de autoevaluare a calităţii, în vederea creşterii calităţii învăţământului superior în contextul susţinerii dezvoltării economice ( P1, P2, P3, P4);
  • A 4.2 Realizarea unui studiu, din experienţa europeană, privitor la caracteristicile managementului instituţiilor de învăţământ superior, ale autoevaluării instituţionale şi ale competenţelor manageriale şi de planificare strategică respectiv, de comunicare a ştiinţei, la nivelul universităţilor, destinate asigurării calităţii educaţiei în învăţământul superior (S, P1, P2, P3, P4);
  • A 4.3 Organizarea unui schimb de bune practici, pentru analizarea sistemelor existente de autoevaluare la nivelul organizaţiilor partenere, evaluarea performanţei universitare şi perfecţionării managementului strategic al educaţiei, cercetării şi inovării în universităţile tehnice şi compozite pentru îmbunătăţirea managementului calităţii în învăţământul superior şi corelarea cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere (S, P1, P2, P3, P4);
  • 4 Organizarea a 4 focus-grupuri (câte unul de către fiecare partener universitar) pentru analizarea sistemelor de autoevaluare a universităţilor tehnice şi compozite prin stabilirea unor seturi de indicatori optimali sau niveluri optimale de îndeplinire a criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă, pentru asigurarea calităţii, pentru monitorizarea calităţii învăţământului superior şi a indicatorilor de performanţă existenţi la nivelul solicitantului proiectului (S, P1, P2, P3, P4);
  • 5 Organizarea unui seminar la nivelul reţelei inter-universitare pentru stabilirea liniilor directoare de revizuire, testare, şi propunere de implementare a unor noi indicatori de referinţă pentru asigurarea managementului calităţii în învăţământul superior tehnic şi comprehensiv (S, P1, P2, P3, P4);
 • Elaborarea unor instrumente, a unui sistem de indicatori de referinţă şi a unor proceduri şi mecanisme de asigurare şi management al calităţii la nivelul partenerilor cât şi o propunere de integrare în metodologia solicitantului a specificitatilor universităţilor tehnice şi compozite (S, P1, P2, P3, P4, P5) prin:
  • A 1 Elaborare în reţea interuniversitara şi revizuire/ testare/ implementare a instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinţă şi mecanismelor de asigurare şi management al calităţii (S, P1, P2, P3, P4);
  • A 2 Activităţi inovatoare de autoevaluare a programelor de studii şi corelarea acestui învăţământ cu piaţa muncii, utilizând instrumentele software dezvoltate în proiect (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • A 5.3 Realizarea unui raport de evaluare final asupra funcţionarii comunităţii virtuale pentru asigurarea calităţii în universităţile din consorţiu (S, P1, P2, P3, P4, P5);
 • Dezvoltarea şi implementarea soluţiei informatice pentru elaborare/revizuire/testare a sistemelor de indicatori de referinţă şi mecanismelor de asigurare şi management al calităţii şi de autoinstruire în vederea îmbunătăţirii activităţilor în domeniul managementului strategic şi asigurării calităţii pentru personalul cu atribuţii în domeniul calităţii (S, P1, P2, P3, P4, P5), prin:
  • A 6.1 Analiza şi proiectarea soluţiei (S, P1, P2, P3, P4, P5);
  • 2 Dezvoltarea, implementarea, testarea şi mentenanţa soluţiei informatice (S, P1, P2, P3, P4, P5).

A7. Dezvoltarea şi furnizarea instruirii/formării pentru perfecţionarea managementului strategic, a metodelor şi a calităţii evaluării performanţelor (S, P1, P2, P3, P4, P5).