THE RED POINT

P5 – Societatea THE RED POINT S.A. este o companie românească cu capital privat, care a demarat activitatea în anul 2001 ca furnizor de soluții informatice pentru managementul afacerii, având 6 angajați la înființare. An de an își diversifică portofoliul de proiecte, pornind de la aplicația de management a achizițiilor, pentru Compania Națională de Căi Ferate, ajungând ca în 2007 să aibă parteneri atât în mediul privat cât și în cel public și academic, anul încheindu-se cu o cifra de afaceri de cca 3 milioane de euro și un număr de 97 de angajați. Deși criza economică afectează activitatea companiei, aceasta înregistreză profit ăi în anii 2009 si 2010.

După mai bine de 10 ani de la înființarea sa, THE RED POINT poate fi considerată una dintre cele mai dinamice companii de pe piața de profil din România (în anul 2009, firma debutează în topul celor mai dinamice 50 de companii de tehnologie din Europa Centrală, pe locul 35. Compania ieșeană a raportat o creștere de 430% a cifrei de afaceri în perioada 2004 – 2008).

In 2009 s-a înființat un punct de lucru in Bucuresti, iar in 2011, societatea The Red Point a deschis o reprezentanță la Chisinău.

The Red Point este certificată conform normelor standardului de management al calității ISO 9001 începând din anul 2002. In prezent compania deține certificarea pentru securitatea informației conform standardului ISO/IEC 27001 si SR EN ISO 14001, de management al mediului. De asemenea, compania este certificată conform standardului OHSAS 18001, Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Firma a dezvoltat pe parcursul anilor un portofoliu complex de soluții oferite atât mediului privat cât și public. Proiectele implementate au vizat și dezvoltarea și integrarea de baze de date, facilitarea comunicării on-line, dezvoltarea și adaptarea instrumentelor de învățare și documentare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, fapt ce a permis crearea de oportunități pentru îmbunătățirea accesului la educație și pentru persoane cu diferite tipuri de handicap. Sistemele implemenatate au avut rolul de a eficientiza activitatea didactică, prin informatizariea fluxurilor de predare, învățare și evaluare.

In ultimii ani, compania și-a dezvoltat o structură organizațională pentru scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, având experiza în sfera serviciilor de consultanță, planificare/scriere de proiect, management de proiect, proiectare și implementare a soluțiilor IT moderne.

Astfel, compania THE RED POINT este partener în proiecte finanțate de POS DRU, având experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri structurale, fiind partener în 8 proiecte, toate finalizate.

In urma apelului din vara anului 2013, firma este partener în alte 6 proiecte finanțate din POSDRU.

In toate proiectele implementate s-au dezvoltat platforme informatice de tip portal, având functionalități diverse, dedicate atât îmbunătățirii managementului, la nivel instituțional și al personalului de conducere, cât și pentru utilizarea de către grupurile țintă specifice fiecarui proiect, pentru informare, comunicare, schimb de bune practici, rețele virtuale, etc.

Partenerul P5 se implică în activitățile de IT din cadrul proiectului, ca și în dezvoltarea site-ului.