Rezultate

Proiectul vizează o mai bună cooperare între cadrele didactice din universităţi pentru îmbunătăţirea managementului strategic şi pentru creşterea calităţii evaluării performanţelor în învăţământul superior.

Rezultatele proiectului corelate cu activităţile sale sunt:

R1. PROIECT ADMINISTRAT CORESPUNZĂTOR

– o echipă de proiect capabilă să asigure managementul de proiect;

– o planificare detaliată a activităţilor realizate, instrumente de monitorizare realizate, (18  planificări lunare de analiza de proiect cu termene respectate), Proceduri Operaţionale de gestiune a proiectului realizate,  raportare periodică (6 dosare CRC şi 6 Rapoarte RTF);

– proiect auditat (min. 3 rapoarte de audit).

R2. ACHIZIŢII EFECTUATE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

– pregătirea documentaţiei şi realizarea achiziţiilor conform legislaţiei în vigoare şi instrucţiunilor AM POSDRU pentru: achiziţionarea elementelor de informare şi publicitate a proiectului, achiziţionarea de consumabile conform detalierii din buget, achiziţionare elemente IT (infrastructura hardware) şi servicii (juridice, de audit, de organizare evenimente etc.).

R3. PROIECT PUTERNIC VIZIBIL

– organizarea a 2 conferinţe (una de lansare şi una finală, cu minim 50 participanţi fiecare) şi elaborarea a cel puţin 2 comunicate de presă;

– pagină web a proiectului realizată şi actualizata cel puţin bilunar, în funcţie de activităţile proiectului (cel puţin 36 de actualizări);

– realizarea materialelor informative şi tipărirea lor;

– rezultate diseminate corespunzător.

R4. REŢEA INTER-UNIVERSITARĂ FORMATĂ ŞI COMUNITATE DE PRACTICĂ VIABILĂ ŞI FUNCŢIONALĂ, UN ACORD DE COOPERARE INTER-UNIVERSITARĂ ÎNTRE CELE 4 UNIVERSITĂŢI CARE FORMEAZĂ CONSORŢIUL DIN ACEST PROIECT PENTRU REALIZAREA REŢELEI DE MANAGEMENT UNIVERSITAR STRATEGIC PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII;

– 1 studiu de diagnoză privind metodele de evaluare externă a calităţii existente la momentul actual; – 4 focus-grupuri de analiză cu câte 15 participanţi pe grup de discuţie (partener universitar), 4 rapoarte cu concluziile aferente;

– 1 seminar de dezbatere la nivelul consorţiului a concluziilor focus-grupurilor, cu min. 30 de persoane din grupul ţintă;

– 1 set de propuneri către solicitant pentru elaborarea metodologiei pilot de evaluare.

R5. INSTRUMENTE ŞI SISTEM DE INDICATORI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ELABORATE ÎN REŢEAUA INTER-UNIVERSITARĂ;

– o reţea inter-universitară pilot, de management strategic, de formare, comunicare şi de dezvoltare a metodelor de evaluare a performanţelor universităţilor din perspectiva asigurării calităţii educaţiei;

– 4 programe de studii evaluate în sistem pilot;

– un raport de evaluare final asupra funcţionarii comunităţii virtuale pentru asigurarea calităţii în universităţile din consorţiu.;

– 1 raport de validare a sistemului de indicatori de referinţă şi a procedurilor de asigurare a calităţii proceselor de educaţie elaborat la nivelul partenerilor.

R6. SOLUŢIE INFORMATICĂ IMPLEMENTATĂ, FUNCŢIONALĂ. PLATFORMA INFORMATICĂ FUNCŢIONALĂ CU URMĂTOARELE SUBSISTEME:

– 1 platformă de training pentru instruirea şi autoinstruirea persoanelor din grupul ţintă;

– 1 portal web de comunicare utilizat în promovarea activităţilor de învăţare, management şi planificare în domeniul managementului strategic din învăţământul superior;

– 1 sistem de evaluare şi autoevaluare a performanţelor învăţământului superior pentru asigurarea calităţii;

– 1 „specificaţie tehnică” întocmită de experții IT ai P1, P3;

– 3 rapoarte de analiză a cerinţelor funcţionale (1 pentru fiecare subsistem);

– 3 rapoarte de proiectare şi design (1 pentru fiecare subsistem);

– 3 rapoarte de dezvoltare a platformei informatice (1 pentru fiecare subsistem);

– 1 plan de testare al platformei informatice;

– 1 raport de testare a platformei informatice întocmit de experții IT ai P1, P3;

– 1 plan de instruire al utilizatorilor şi administratorilor platformei informatice;

– 1 raport de testare a funcţionalităţilor;

– 1 raport privind punerea în producţie a platformei informatice.

R7. PERSONAL IMPLICAT ÎN MANAGEMENTUL CALIFICĂRILOR LA NIVEL DE UNIVERSITATE ŞI MEMBRII AI PARTENERILOR SOCIALI FORMAŢI/INSTRUIŢI

– 4 sesiuni de formare, organizate în fiecare din centrele universitare partenere, pentru 100 de persoane din grupul ţintă;

– în medie 25 de persoane pe sesiune (câte 10 persoane de la fiecare partener universitar, 50 de persoane de la universităţile sprijinite, 10 persoane de la solicitant).

– personal format în cadrul activităţilor destinate instruirii personalului din grupul ţintă: personal implicat în elaborarea politicilor din învăţământul superior: 5;  membrii ai comisiilor de asigurare a calităţii: 70; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi: 95;

– 1 raport final al cursurilor de instruire;

– 1 suport de curs.